Top

Privacybeleid

Privacybeleid

Shop VE-LIFESTYLE is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contact details

www.ve-lifestyle.com

info@ve-lifestyle.com

Rue de la Station 106

B – 7141 Morlanwelz

BELGIË

 

Heb je vragen over de gegevensbescherming van Shop VE-Lifestyle ? Neem contact met ons op via

info@ve-lifestyle.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

VE-LIFESTYLE verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en / of omdat u deze zelf verstrekt aan ons zelf. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 Voor- en achternaam

 Adres

 Telefoonnummer

 E-mailadres

 BTW-nummer

 Gegevens over uw activiteiten op onze website

 Internetbrowser en apparaattype

Bijzondere en / of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en / of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. Maar we kunnen  niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige zonder die toestemming, neem contact met ons op via info@ve-lifestyle.com en wij zullen deze verwijderen.

Met welk doel en op welke basis verwerken wij persoonsgegevens

VE-LIFESTYLE verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 Het afhandelen van uw betaling

 Verzenden van onze nieuwsbrief

 Om u te kunnen bellen of e-mailen wanneer dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 U informeren over wijzigingen in onze diensten en producten

 U de mogelijkheid bieden om een ​​account aan te maken

 Om goederen en diensten bij u af te leveren

 Uw gedrag op de website analyseren om daarmee de website te verbeteren en de

aanbod van producten en diensten aan uw voorkeuren.

VE-LIFESTYLE verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens nodig voor onze belastingaangifte.

Registreer mijn account

In de inlogomgeving van onze website, « Mijn account », moet u zich eerst registreren. Na je

registratie bewaren wij de door u gekozen inloggegevens en de door u ingevulde persoonlijke gegevens, dus u hoeft ze niet elke keer opnieuw in te voeren en zo kunnen wij contact met u opnemen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.

Geautomatiseerde besluitvorming

VE-LIFESTYLE neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen voor mensen kunnen hebben.

Hoelang we persoonlijke gegevens bewaren

VE-LIFESTYLE bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren

waarvoor uw gegevens zijn verzameld. De gegevens worden verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor uw gegevens zijn verzameld, tenzij er een wettelijke verplichting is die een langere bewaarplicht vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens) of zolang u die heeft zelf aangemaakt op onze website.

Delen van persoonsgegevens met derden

VE-LIFESTYLE verkoopt uw ​​gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit is nodig voor de uitvoering van onze overeenkomst (bijvoorbeeld de verzending van uw bestelling via de verkoper naar het door u opgegeven adres) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij garanderen hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens met de bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht. VE-LIFESTYLE blijft verantwoordelijk voor deze processen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je er recht op uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VE-LIFESTYLE en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u een verzoek kunt indienen aan ons om de persoonlijke gegevens die we over u bewaren in een computerbestand naar u of een ander door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens richten aan info@ve-lifestyle.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, verzoeken wij je dat u bij het verzoek een scan of fotokopie van uw paspoort of ID-kaart meestuurt. Maak je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) en paspoortnummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We zullen zo snel mogelijk op uw verzoek reageren, mogelijk binnen maximaal vier weken.

VE-LIFESTYLE wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een ​​klacht in te dienen bij de

nationale gegevensbeschermingsautoriteit, de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit. U kunt meer informatie hierover vinden via de volgende link: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-

bescherming/hervorming/rechten-burgers_en

Hoe we persoonlijke gegevens beschermen

VE-LIFESTYLE neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik te voorkomen, verlies, ongeautoriseerde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeautoriseerde wijzigingen, inclusief maar niet uitsluitend via een SSL-certificaat en versleuteling van wachtwoorden. Als u denkt dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@ve-lifestyle.com

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het wordt aanbevolen dat u regelmatig deze privacyverklaring raadpleegd, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Logo VE-Lifestyle

WELCOME TO VE-Lifestyle!

We offer vegan ethical shoes and accessories made by European producers. You can look stylish being ethical!

COME IN, HAVE A LOOK AND ENJOY YOUR SHOPPING!